<a href=/obcan/zmena-v-evidencii-uoz-od-1.5.2017-novela-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti/prava-a-povinnosti-uchadzaca-o-zamestnanie.html?page_id=701270>Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie (novela zákona o službách zamestnanosti)</a><img width=540 height=210 alt=Novela zákona o službách zamestnanosti src=<buxus-image>urady/BJ/oznamy/zmena1.jpg</buxus-image> />

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti. Viac... 

Novela zákona o službách zamestnanosti


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac