Nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi

Vážený zamestnávateľ,

dovoľte poďakovať sa Vám za Váš záujem nahlásiť voľné pracovné miesto na našej webovej stránke a zároveň Vás informovať, že od novembra 2013 sme uviedli do prevádzky nový spôsob nahlasovania voľných pracovných miest v systéme ISTP - Internetový sprievodca trhom práce. Po jednoduchej bezplatnej registrácii máte možnosť v systéme ISTP bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať Vaše ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie.

 Registrácia v ISTP.sk

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest a v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudne účinnosť od 1.5.2018, bude od uvedeného dátumu obmedzená platnosť VPM nahlásených prostredníctvom www.istp.sk na 1 rok od dátumu nahlásenia ponuky pracovného miesta. O uplynutí ročnej lehoty budete informovaný upozorňujúcim e-mailom mesiac pred ukončením ročnej platnosti pracovného miesta, následne každých 7 dní a posledný raz 3 dni pred ukončením ročnej platnosti ponuky.

Ak máte stále záujem o obsadenie tejto pracovnej pozície, po zrušení tejto ponuky pracovného miesta si môžete vytvoriť novú ponuku formou kópie. Vytvorením kópie sa pracovná ponuka považuje za novo nahlásené pracovné miesto s plynutím novej lehoty platnosti 1 rok. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v inzerovanom pracovnom mieste vykonali úpravu tak, aby sa pracovné miesto stalo obsaditeľné a atraktívnejšie pre uchádzačov o zamestnanie, napr. upravili požadované vzdelanie, dĺžku praxe alebo výšku mzdy, prípadne uviedli benefity, ktoré uchádzačom o zamestnanie viete ponúknuť a pod.

V zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.5.2018 zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov). V prípade, že v inzeráte nedoplníte túto sumu, inzerovaná pracovná ponuka nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a nemôže byť zverejnená.Voľné pracovné miesta

Tlačiť