Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Hlavná 26, Stropkov Recepcia: 054/ 2444 200 sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Bochin Andrej, Mgr. 101 príz. 054 / 2444 510 andrej.bochin@upsvr.gov.sk
Recepcia Konečná Marianna, Mgr. 108 príz. 054 / 2444 200 marianna.konecna@upsvr.gov.sk
Stropkov G, Kolbovce, Miková, Potôčky, Baňa, Bukovce, Malá Poľana Bodnárová Marianna 131 príz. 054 / 2444 318 marianna.bodnarova@upsvr.gov.sk
Stropkov M, Breznica, Bžany, Miňovce, Turany nad Ondavou Michlovičová Anna, Bc. 131 príz. 054 / 2444 311 anna.michlovicova@upsvr.gov.sk
Stropkov C, D, Ď, Dz, Dž, N, Z, Ž, Driečna, Vladiča, Suchá, Gribov, Tisinec, Vislava, Soľník, Krišľovce Kapová Dominika, Mgr. 131 príz. 054 / 2444 311 dominika.kapova@upsvr.gov.sk
Stropkov H, CH, Breznička, Jakušovce, Lomné, Vyškovce, Vyšná Olšava, Mrázovce, Tokajík, Vojtovce Tabišová Alexandra, Mgr. 131 príz. 054/ 2444 318 alexandra.tabisova@upsvr.gov.sk
Stropkov E, F, Š, Havaj, Oľšavka Fečková Anna 131 príz. 054 / 2444 318 anna.feckova@upsvr.gov.sk
Stropkov A, O, U, V , Brusnica, Staškovce Novická Anna 120 príz. 054 / 2444 330 anna.novicka@upsvr.gov.sk
Stropkov B, I, K, Bystrá, Korunková, Krušinec Homzová Martina, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 330 martina.homzova@upsvr.gov.sk
Stropkov J, L, Ľ, R, T, Ť, Chotča, Šandal, Potoky, Veľkrop Hurný Jozef 120 príz. 054 / 2444 513 jozef.hurny@upsvr.gov.sk
Stropkov P, S, Kručov, Nižná Olšava Glusová Katarína, Ing. 121 príz. 054 / 2444 303 katarina.glusova@upsvr.gov.sk
Stropkov Č, Duplín, Kožuchovce, Makovce, Varechovce, Vyšný Hrabovec Lehocká Marta 121 príz. 054 / 2444 315 marta.lehocka@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana ML

Dobrianskeho 89, Medzilaborce sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Martináková Jana, MUDr. 1 057 / 2442 100 jana.martinakova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce A, B, C, Č, I, O, Habura, Výrava, Zbudská Belá Haburčáková Daniela, PhDr. 6 príz. 057 / 2442 314 daniela.haburcakova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce Dz, Dž, H, P, Čabalovce, Čertižné Antal Jozef, Ing. 6 príz. 057 / 2442 313 jozef.antal@upsvr.gov.sk
Medzilaborce F, R, Radvaň nad Laborcom, Palota, Kalinov, Ňagov Dobdová Anna, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 314 anna.dobdova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce G, H, CH, L, Š, Krásny Brod, Rokytovce, Sukov, Roškovce Kohútová Emília, Ing. 13 príz. 057 / 2442 317 emilia.kohutova@upsvr.gov.sk
Recepcia, Medzilaborce - D, M, Volica Timčisko Dalibor, Ing. 5 príz. 057 / 2442 150 dalibor.timcisko@upsvr.gov.sk
Medzilaborce J, K, Z, Ž, Oľka, Repejov, Brestov nad Laborcom, Svetlice Matijová Nadežda, Mgr. 3 príz. 057 / 2442 550 nadezda.matijova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce N, S, V, W, T, U, Čabiny, Olšinkov, Valentovce, Zbojné Králik Jozef, Ing. 3 príz. 057 / 2442 550 jozef.kralik@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Alexíková Martina, Mgr. 310 3 054 / 2444 301 martina.alexikova@upsvr.gov.sk
Melníková Mariana, Ing. 310 3 054 / 2444 301 mariana.zajarosova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Skičková Anna, Mgr. 2 054 / 2444 370 anna.skickova@upsvr.gov.sk
Fedorišinová Diana, Mgr. 2 054 / 2444 371 diana.kolcunova@upsvr.gov.sk
Baláži Ivan, Mgr. 2 054 / 2444 371 ivan.balazi@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Madzinová Daniela, Ing. 2 054 / 2444 120 daniela.madzinova@upsvr.gov.sk
Paňko Tibor, Mgr. 211 1 054 / 2444 313 tibor.panko@upsvr.gov.sk
Perátová Martina, Mgr. 212 1 054 / 2444 312 martina.peratova@upsvr.gov.sk
Bajajová Nataša, Ing. 212 1 054 / 2444 312 natasa.bajajova@upsvr.gov.sk
Jenčová Zdenka, Mgr. 212 1 054 / 2444 312 zdenka.jencova@upsvr.gov.sk
späť