Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2017

Výzva na predloženie správy o činnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu (SZÚ) za rok 2017

 

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu  (SZÚ) je povinný poskytovať v zmysle § 28 písm. b) bodu 2.  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  na priloženom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetky SZÚ o zaslanie ročnej správy o činnosti za rok 2017  v  termíne do  31. marca 2018.

Je nevyhnutné zaslať správu o činnosti APZ nasledovným spôsobom:

1)     elektronicky na adresu:   szu@upsvr.gov.sk.

Prosíme posielať požadovaný dokument mailom oskenovaný tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.

2)     písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

 

 

 Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac