26.11.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín


Dátum platnosti: od 26.11. 2015 – do 30. 7. 2019


Výzva bola uzatvorená vzhľadom na nerealizáciu Opatrenia 3 a v súvislosti s aktualizáciou návrhu realizácie Opatrenia 3.

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 3 ako partnerská organizácia (PO).

Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67  Bratislava

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 3 – NEOTVÁRAŤ “

 

Súčasťou realizácie Opatrenia 3. Podpora distribúcie darovaných potravín je aj Pokyn GR Sekcie kontroly MPSVR SR k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu verejných obstarávaní uskutočnených partnerskými organizáciami v rámci potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 uvedený v dokumentoch nižšie:


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2015
Dátum aktualizácie: 12.08.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac