Archív mediálnych správ

Miera evidovanej nezamestnanosti - November 2012

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v novembri 2012 - 13,94 %.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri vzrástla o 0,25 p.b.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 2012  13,69 %

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri vzrástla o 0,25 %

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v septembri 2012  13,44 %.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v auguste klesla o 0,08 %

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v júli klesla o 0,07 %

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 2012  13,27 %.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v júni vzrástla o 0,15%

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 2012  13,34 %.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v máji klesla o 0,21%

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR dosiahla v máji 2012 13,19 %. Zmiernil sa aj jej medziročný nárast.

Médiá

viac

 

Miera evidovanej nezamestnanosti opäť klesla

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN), sledovaná Ústredím a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, dosiahla v apríli 2012 13,40 %.

Médiá

viac

 

Ústredie PSVaR a spoločnosť IU.N.EX PERSON sa dohodli na ukončení spolupráce

V súvislosti s realizáciou „NP - Podpora občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich uplatnení sa na trhu práce" došlo po vzájomnej korektnej dohode so spoločnosťou IU.N.EX PERSON k ukončeniu spolupráce.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť mierne poklesla, vzrástol počet uchádzačov, ktorí si našli prácu

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci 2012 13,69%, čo znamená mierny pokles 0,07 percentuálneho bodu. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku možno teda označiť za stabilizovaný.

Médiá

viac

 

Úrady práce používajú nový informačný systém,

Médiá

viac

 

Absolventom stredných škôl v Bratislavskom kraji sa darí na trhu práce najlepšie

Najväčšiu šancu nájsť si po skončení školy zamestnanie a neskončiť v evidencií úradu práce, majú absolventi stredných odborných škôl - odborov strojárskych či zdravotníckych. Vyplýva to z analýzy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Médiá

viac

 

Nové informačné systémy na úradoch práce odbúrajú byrokraciu a uľahčia život klientom

Médiá

viac

 

Do evidencie prišlo najmenej uchádzačov spomedzi všetkých februárov od roku 2008

Médiá

viac

 

Istotu a bezpečnosť dieťaťu dodávajú obaja rodičia.

Sledovať záujem dieťaťa je hlavným cieľom kolízneho opatrovníka. Vo vzájomných sporoch pri rozvode či rozchode na to často zabúdajú aj samotní rodičia. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo novú internú normu, ktorá definuje čo je záujmom dieťaťa a upravuje úlohu kolíznych opatrovníkov a postupy, ktoré musia dodržať.

Médiá

viac

 

<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac