Archív mediálnych správ

Verejné obstarávanie „Interaktívne moduly“

Bratislava, 13.5.2011 - Vyhlásenie Ústredia PSVaR k medializovanému verejnému obstarávaniu

Médiá

viac

 

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie

Žiadosti o príspevok na digitálne vysielanie aj na webe MPSVR SR a ÚPSVaR

Médiá

viac

 

Finančná pomoc Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny obetiam následkov povodní

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR a obcami poskytne finančnú pomoc obetiam následkov povodní.

Médiá

viac

 

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú pomoc pri prevencii a odstraňovaní následkov povodní

V súvislosti s aktuálnym stavom klimatických podmienok a ohrozenia viacerých obcí a miest záplavami v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so všetkými úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje aktívnu pomoc oblastiam postihnutým prírodným živlom.

Médiá

viac

 

VEĽTRH PRÁCE JOBEXPO 2010

Vyše dvadsať tisíc (20.600) návštevníkov, prekročilo v závere minulého týždňa (29.-30. apríla 2010) brány doposiaľ najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku - JOBEXPO.

Médiá

viac

 

Národný projekt VII-2

„Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT III-2/B

ZVYŠOVANIE ZAMESTNANOSTI A ZAMESTNATEĽNOSTI ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XVI-2

„MODERNIZÁCIA A ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI
VEREJNEJ SPRÁVY"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XII-2

„ROZVOJ A UPEVŇOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A SYSTEMATICKÉ PREHLBOVANIE KVALIFIKÁCIE PRACOVNÍKOV"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT X-2

„ZLEPŠENIE A ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI“

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XIV-2

„Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce“ 

Médiá

viac

 

Appelia cup

Pozvánka: Appelia cup – unikátna futbalová súťaž pod záštitou UPSVARu

Médiá

viac

 

Pozor na prácu v Španielsku

Vzhľadom k nárastu počtu slovenských občanov, ktorí vycestovali do Španielska za prácou prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr, Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje, aby si naši občania dôkladne preverili vierohodnosť pracovných ponúk. Pomerne často sa za týmito ponukami skrývajú skupiny, ktoré chcú neznalosťou pomerov v Španielsku pripraviť občanov SR o peniaze.

Médiá

viac

 

Od februára pracujú vybrané úrady v novom režime 3-zónového poskytovania služieb

Médiá

viac

 

Harmonogram búrz informácii po úradoch PSVR - aktualizácie 8.10.2008

Médiá

viac

 

<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac