Archív mediálnych správ

NÁRODNÝ PROJEKT III-2/B

ZVYŠOVANIE ZAMESTNANOSTI A ZAMESTNATEĽNOSTI ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XVI-2

„MODERNIZÁCIA A ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI
VEREJNEJ SPRÁVY"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XII-2

„ROZVOJ A UPEVŇOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A SYSTEMATICKÉ PREHLBOVANIE KVALIFIKÁCIE PRACOVNÍKOV"

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT X-2

„ZLEPŠENIE A ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI“

Médiá

viac

 

NÁRODNÝ PROJEKT XIV-2

„Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce“ 

Médiá

viac

 

Appelia cup

Pozvánka: Appelia cup – unikátna futbalová súťaž pod záštitou UPSVARu

Médiá

viac

 

Pozor na prácu v Španielsku

Vzhľadom k nárastu počtu slovenských občanov, ktorí vycestovali do Španielska za prácou prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr, Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje, aby si naši občania dôkladne preverili vierohodnosť pracovných ponúk. Pomerne často sa za týmito ponukami skrývajú skupiny, ktoré chcú neznalosťou pomerov v Španielsku pripraviť občanov SR o peniaze.

Médiá

viac

 

Od februára pracujú vybrané úrady v novom režime 3-zónového poskytovania služieb

Médiá

viac

 

Harmonogram búrz informácii po úradoch PSVR - aktualizácie 8.10.2008

Médiá

viac

 

MPSVaR v súvislosti s Uzneseniami vlády SR 856/2006 a 414/2007 pripravuje kroky smerujúce k ich realizácii.

Médiá

viac

 

Podpis zmluvy so spoločnosťou TUBEX Slovakia

Médiá

viac

 

„Burzy informácií“ realizované na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2007

Médiá

viac

 

<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac