Archív noviniek

ZMENA v evidencii UoZ od 25.5.2018 (novela zákona o službách zamestnanosti)

 

viac

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

 

viac

 

Potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok na úradné účely

 

viac

 

Národný projekt "Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

 

viac

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

 

viac

 

Národný projekt „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce"

 

viac

 

Informácie k štátnym sociálnym dávkam určené pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Letáky

 

viac

 

Najčastejšie otázky k nároku na prídavok na dieťa

 

viac

 

Informácia k zabezpečeniu výkonu osobitného príjemcu obcou

 

viac

 

Posúdenie rovnocennosti štúdia pre sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie štúdiom

 

viac

 

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

 

viac

 

Informácia pre pracujúcich a študujúcich rodičov k príspevku na starostlivosť o dieťa

 

viac

 

8. 2. 2016 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac