Archív noviniek

Manažér metodického riadenia v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ – vedúci zamestnanec (ďalej len: „NP BDP“)

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

Zmeny v projekte „Prvá pomoc" 

 

viac

 

Oznam pre sprostredkovateľov zamestnania za úhradu

 

viac

 

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

 

viac

 

Príjmy z výkonu testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

Ak sa poberatelia pandemického rodičovského príspevku, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného (ďalej len „dávky a príspevky“) zapojili do výkonu testovania v čase COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, z ktorých príjem podlieha dani z príjmu, tento príjem sa na účely posúdenia nároku na dávky a príspevky nepovažuje za príjem z výkonu závislej činnosti.

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

Sociálne veci a rodina

viac

 

Dokedy trvá nárok na pandemický rodičovský príspevok? - zmena od 15.10.2020

 

viac

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania   projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ

Oznamujeme, že dňom 5.11.2020 sa dočasne pozastavuje prijímanie žiadostí v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“  Aktivita č. 3

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.1 Podpora SZČO

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac