Archív noviniek

Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2019

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce 2"

 

viac

 

ZMENA v evidencii UoZ od 25.5.2018 (novela zákona o službách zamestnanosti)

 

viac

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

 

viac

 

Potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok na úradné účely

 

viac

 

Národný projekt "Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

 

viac

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

 

viac

 

Národný projekt „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce"

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac