Archív noviniek

Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

 

viac

 

Môže požiadať maloletá matka o príspevok pri narodení dieťaťa?

 

viac

 

Štúdium v zahraničí

 

viac

 

Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje a tí, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia si môžu opätovne požiadať o prídavok

 

viac

 

Národný projekt "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

 

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

 

viac

 

Oznámenie – Aktivita č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

 

viac

 

Oznámenie – Aktivita č. 2 - Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu v BSK"

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

 

viac

 

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

 

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 4

 

viac

 

Národný projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie" – Aktivita č. 1

 

viac

 

Národný projekt - Rodina a práca (zamestnanci)

Výzva na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac