Archív noviniek

Ukončenie prijímania žiadostí k NP XXI

 

viac

 

Zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie

 

viac

 

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

 

viac

 

Národny projekt XXI. - Podpora vytvárania pracovných miest

Podpora vytvárania pracovných miest

 

viac

 

Euroguidance centrum, bulletin Euroguidance centra, časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi

Informácie o aktivitách a produktoch Euroguidance centra Slovensko a siete Euroguidance

 

viac

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2011

 

viac

 

Elektronizácia činnosti v rezorte MPSVR

Po nástupe nového vedenia rezortu sa uskutočnilo hĺbkové prehodnotenie projektov informatizácie, s dôrazom na kvalitatívny posun a zvýšenie efektivity.

 

viac

 

Platnosť povolení na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania

 

viac

 

Zamestnávanie cudzincov

 

viac

 

Národný projekt VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie o NP VII-2.

 

viac

 

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk

 

viac

 

Profesionálne rodiny

 

viac

 

Voľné pracovné miesta

 

viac

 

Národný projekt I-2/B Vybrané AOTP na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie

 Informácie o NP I-2/B. 

 

viac

 

Poradensko psychologické služby

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac