20.10.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 1

Dátum platnosti: od 20.10. 2015 do 10. 11. 2015

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 1 ako partnerská organizácia (PO).

Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 1 – NEOTVÁRAŤ “ 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac