Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

14.12.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie


Dátum platnosti: od 14.12. 2015 do 31. 3. 2016


V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 4 ako partnerská organizácia (PO) na nasledovné nepokryté územia SR.

Nepokryté mestá a dediny v okresoch:

 • Brezno
 • Detva
 • Krupina
 • Malacky
 • Nové Zámky
 • Pezinok
 • Prievidza
 • Revúca
 • Senec
 • Šaľa
 • Turčianske Teplice
 • Zvolen
 • Žarnovica


Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 4 – NEOTVÁRAŤ 

Dátum vytvorenia stránky: 12.04.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac