Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
zastupujúca vedúceho oddelenia Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 silvia.mrazova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Komanický Tomáš, Mgr. 617 5 02/204 43 991 tomas.komanicky@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Doboš Patrik 621 5 02/20 443 213 patrik.dobos@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Šubinová Zdenka 619 5 02/204 43 917 zdenka.subinova@upsvr.gov.sk
späť