Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
zastupujúca vedúceho oddelenia Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 silvia.mrazova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Mužiková Katarína 621 5 02/204 43 219 katarina.muzikova@upsvr.gov.sk
späť