Odbor sociálnych vecí a rodiny - riaditeľka a Referát poradensko-psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vazovova 7/A , Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru Steinerová Gabriela, Ing. 515B 4 02/204 43 801 gabriela.steinerova@upsvr.gov.sk
Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. prízemie 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
psychológ BA I a BA III Chrenková Anna, PhDr. prízemie 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
psychológ BA II Jamáriková Iveta, Mrg. prízemie 02/204 54 845 iveta.jamarikova@upsvr.gov.sk
psychológ BA IV Ürgeová Zuzana, Mgr. prízemie 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
psychológ BA V Zahratková Šareková Eva prízemie 02/204 54 852 eva.zahratkovasarekova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III
NP DEI III - psychológ BA I Šuláková Daniela, Mgr. 5 02/204 54 860; 0908 430 037 Daniela.Sulakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA II Riglerová Martina, Mgr. 5 02/204 54 854; 0908 418 038 martina.riglerova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA III Sasváry Nicolette, Mgr. prízemie 02/204 54 844; 0908 450 039 nicolette.sasvary@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA IV Pavúk Tomáš, Mgr. 5 02/204 54 800; 0908 948 312 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA V Bonková Alexandra, Mgr. 5 02/204 54 848; 0908 417 359 alexandra.bonkova@upsvr.gov.sk
späť