Oddelenie AOTP a ESF

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Oľga, PhDr. 614 5 02/20 443 863 olga.mikulova@upsvr.gov.sk
§ 55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Bažíková Janette, Bc. 628 5 02/20 443 876 Janette.Bazikova@upsvr.gov.sk
§ 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Ostrožlíková Katarína, Bc. 628 5 02/20 443 881 Katarina.Ostrozlikova@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Košovská Eva, Ing. 629 5 02/20 443 880 Eva.Kosovska@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Vrabec Martin, Bc. 629 5 02/20 443 214
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec a samosprávne kraje, § 52a – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c - Príspevok na presťahovanie sa za prácou Palkovič Červeňanská Jarmila, Mgr. 630 5 02/20 443 875 Jarmila.PalkovicCervenanska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Melichová Veronika, Mgr. 630 5 02/20 443 942 Veronika.Melichova@upsvr.gov.sk
NP starostlivosť o dieťa Šuba Michal 627 5 02/20 443 836 Michal.Suba@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Chovancová Kristina 627 5 02/20 443 877 kristina.chovancova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č. 1 Macejkovičová Lucia 627 5 02/20 443 825 lucia.macejkovicova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Baláž Marcel, Mgr. 626 5 02/20 443 756 marcel.balaz@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Gonos Ivan, Mgr. 626 5 02/20 443 905 ivan.gonos@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Strecková Zuzana, Mgr. 625 5 02/20 443 754 zuzana.streckova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Mimor. odmeny pre poskytovateľov sociálnych služieb Obrotková Silvia, Mgr. M.A. 625 5 02/20 443 755 silvia.obrotkova@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) – Náhrada časti cestovných nákladov, § 49 – Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM, § 53 – Príspevok na dochádzku za prácou, § 56a – Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 57 – Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 – Príspevok na vykonávanie absolvent. praxe, § 51a – Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnan Bažíková Sarah 624 5 02/20 443 806 sarah.bazikova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Mimor. odmeny pre poskytovateľov sociálnych služieb Kostelníková Jana, Mgr. 624 5 02/20 443 753 jana.kostelnikova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Vašín Dušan 621 5 02/20 443 211 dusan.vasin@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Henček Michal 621 5 02/20 443 212 michal.hencek@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Doboš Patrik 621 5 02/20 443 213 patrik.dobos@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Galmiš Rastislav, Mgr. 619 5 rastislav.galmis@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Kiszelová Lucia, Mgr. 619 5 02/20 443 724 lucia.kiszelova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č. 1 Štrba Adrian, Mgr. 618 5 02/20 443 215 adrian.strba@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Melen Michal 618 5 02/20 443 210 michal.melen@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Szabo Kristián, Bc. 411 3 02/20 443 218 kristian.szabo@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Mihňák Jakub 411 3 02/20 443 225 jakub.mihnak@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Mužiková Katarína 411 3 02/20 443 219 katarina.muzikova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Križan Martin, Mgr. 411 3 02/20 443 224 martin.krizan@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Fašungová Daniela, Ing. 411 3 02/20 443 220 daniela.fasungova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Popelková Daša, Mgr. 411 3 02/20 443 221 dasa.popelkova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Kucbelová Kristína, Mgr. 411 3 02/20 443 223 kristina.kucbelova@upsvr.gov.sk
call centrum Hložeková Lenka, Bc. 520 4 02/20 443 555 lenka.hlozekova@upsvr.gov.sk
call centrum Murcinová Dominika 520 4 02/20 443 550 dominika.murcinova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č. 2 Ondrušek Michal, Mgr. 519 5 02/20 443 217 michal.ondrusek@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č. 3 Uhliarik Michal, Mgr. 519 5 02/20 443 216 michal.uhliarik@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc - dohody Veselá Karin Kutlíkova 17 2 02/20 450 802 karin.vesela@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc - dohody Šimová Nicol, Mgr. Kutlíkova 17 2 02/20 450 805 nicol.simova@upsvr.gov.sk
späť