Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hudyová Denisa, Mgr. 613 5 02/204 43 936 denisa.hudyova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Kadrliak Lukáš 611 5 02/204 43 852 lukas.kardliak@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Hrušková Darina 611 5 02/204 43 882 Darina.Hruskova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Jurčovičová Valéria 612 5. 02/204 43 737 valeria.jurcovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Kukučková Helena, Mgr. 130 prízemie 02/204 43 611 Helena.Kukuckova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Reichová Zuzana, Ing. 612 5 02/204 43 869 zuzana.reichova2@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu a vzdelávaj sa Sotníková Katarína, Ing. 519 4. 02/204 43 926 katarina.sotnikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu a vzdelávaj sa Marová Jana, Ing. 519 4. 02/204 43 922 jana.marova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Lukáčová Katarína, Mgr. 520 4. 02/204 23 706 katarina.lukacova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Očkayová Eva, Mgr. 520 4. 02/204 43 920 eva.ockayova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV
odborný poradca (Detašované pracovisko BA IV) Vrábliková Helena, PhDr. 613 6. 02/204 48 723 helena.vrablikova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V
odborný poradca (Detašované pracovisko BA V) Bakajová Jana, Mgr. 205 2. 02/204 50 806 Jana.Bakajova@upsvr.gov.sk
späť