Zoznam služieb

Služby zamestnanosti:  

■ evidencia uchádzačov o zamestnanie

■ sprostredkovanie zamestnania

■ evidencia záujemcov o zamestnanie

■ poskytovanie základných informácií pre získanie finančného príspevku v oblasti aktívnej politiky trhu práce

■ spolupráca so zamestnávateľmi

■ služby Eures poradcu

■ informačno-poradenské stredisko 

Pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné:

■ dávka v hmotnej núdzi  

■ ochranný príspevok

■ príspevok na nezaopatrené dieťa

■ príspevok na bývanie

■ osobitný príspevok

Štátne sociálne dávky:

■ rodičovský príspevok

■ prídavok na dieťa

■ príplatok k prídavku na dieťa

■ príspevok pri narodení dieťaťa

■ príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

■ príspevok na pohreb

■ príspevky na podporu náhradnej starostlivosti

■ koordinácia rodinných dávok v EÚ


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac