Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

 • zabezpečuje kontakt s obcami a organizátormi dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „organizátor“), rokuje o podmienkach dohody (práca v teréne),
 • zabezpečuje kontakt s poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi,
 • koordinuje a kontroluje aktivovaných občanov pri vykonávaní zmluvne dojednaných činností,
 • aktívne vyhľadáva organizátorov v pridelenom regióne, kontaktuje ich a komunikuje s nimi,
 • vyrokúva konkrétne podmienky výkonu činnosti pre dohody podľa § 10 a 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi úradom a organizátorom,
 • pripravuje podklady pre uzatvorenie dohody medzi úradom a organizátorom,
 • zabezpečuje fyzické spracovanie dohôd,
 • spracuje dohodu pre klienta na základe žiadosti klienta o aktivačnú činnosť podľa § 52 a 52a zákona č. 5/2004 Z. z.,
 • kontroluje napĺňanie podmienok dohôd koordinátormi resp. administrátormi,
 • na základe uzatvorených dohôd vypracúva ponuky aktivačnej činnosti pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi,
 • odovzdáva ponuky aktivačnej činnosti občanom,
 • spolupracuje so zodpovednými zamestnancami organizátorov a pomocnými koordinátormi v obciach/mestách,
 • vykonáva ďalšie administratívne činnosti súvisiace s koordinovaním občanov (evidencia dochádzky, odmietnutia výkonu pracovných činností, sledovanie a odovzdávanie dočasných pracovných neschopností, zdravotných potvrdení a pod.),
 • eviduje všetky potrebné údaje o aktivácii poberateľov do informačných systémov,
 • zabezpečuje všetky úkony a činnosti spojené s aplikáciou ustanovenia § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • typuje údaje do informačných systémov úradu, spolupracuje s verenými aj neverejnými inštitúciami pri zabezpečení úkonov súvisiacich s činnosťou oddelenia.

Údaje o organizátoroch pracovných činností pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a číselník oprávnených typov pracovných činností pre § 10 zákona č. 417/2013 [ PDF 356.0 kB]

 

Tlačivá na stiahnutie vo formáte xls: 

Príloha č. 1 dohody § 12 – menný zoznam [ DOCX 26.8 kB]

Evidencia dochádzky § 10 [ DOCX 35.6 kB]

Mesačná evidencia § 12 [ XLS 57.0 kB]


Kontakt

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac