Zoznam zamestnancov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vedúca oddelenia

kanc.

tel.

e-mail

Mgr. Zdenka Čubová

706

048/2440 600

zdenka.cubova@upsvr.gov.sk

Náhradná rodinná starostlivosť - Určený úrad

Mgr. Katarína Debnáriková

605

048/2440604

katarina.debnarikova@upsvr.gov.sk

Mgr. Renáta Bačová

605

048/2440605

renata.bacova@upsvr.gov.sk

Ústavná starostlivosť

Mgr. Světlana Štiborová

708

048/2440603

svetlana.stiborova@upsvr.gov.sk

Sociálna kuratela detí, trestná činnosť maloletých a mladistvých detí

Mgr. Iveta Pelcová

704

048/2440611

iveta.pelcova@upsvr.gov.sk

Mgr. Zuzana Kováčová

704

048/2440617

zuzana.kovacova@upsvr.gov.sk

 

Sociálna kuratela detí + sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb

Mgr. Katarína Tomášu

701

048/2440612

katarina.tomasu@upsvr.gov.sk

Sociálnoprávna ochrana detí

PhDr. Adriana Gasidlová

701

048/2440615

adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk

Ing. Soňa Chabadová

702

048/2440601

sona.chabadova@upsvr.gov.sk

PhDr. Andrea Vengrínová

Mgr. Zuzana Sliacka

702

703

048/2440607   

048/2440608

andrea.vengrinova@upsvr.gov.sk

zuzana.sliacka@upsvr.gov.sk

Mgr. Daniela Slezáková

703

048/2440609

daniela.slezakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Mária Vozárová

709

048/2440606

maria.vozarova@upsvr.gov.sk

Mgr. Kristína Vajsová

709A

048/2440610

kristina.vajsova@upsvr.gov.sk

 

 

 

 

 

Referát poradensko- psychologických služieb

Mgr. Gréta Mácsadyová

608

048/2440616

greta.macsadyova@upsvr.gov.sk

PhDr. Eva Kuzbelová

608

048/2440616

 

eva.kuzbelova@upsvr.gov.sk

Prevencia drogových a iných závislostí

Mgr. Iveta Jurgová

609

048/2440619

iveta.jurgova@upsvr.gov.sk

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac