Zoznam zamestnancov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vedúca oddelenia kanc. tel. e-mail
Mgr. Zdenka Čubová 508 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - Určený úrad
PhDr. Adriána Gasidlová 505 048/2440 604 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
Mgr. Renáta Bačová 505 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí, trestná činnosť maloletých a mladistvých detí
Mgr. Iveta Pelcová 504 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
Mgr. Zuzana Kováčová 504 048/2440 610 zuzana.kovacova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí + sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
Mgr. Kristína Lehoťanová 504 048/2440 610 kristina.lehotanova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí
Mgr. Viera Kováčová  501 048/2440 608 viera.kovacova@upsvar.gov.sk
Mgr. Andrea Smutná 501 048/2440 615 andrea.smutna@upsvr.gov.sk
Ing. Soňa Chabadová 502 048/2440 601 sona.chabadova@upsvr.gov.sk
Mgr. Lea Belanská 502 048/2440 607 lea.belanska@upsvr.gov.sk
Mgr. Daniela Slezáková 507 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk
Mgr. Igor Ulický 503 048/2440 612 igor.ulicky@upsvr.gov.sk
Mgr. Barbora Páneková 503 048/2440 602 barbora.panekova@upsvr.gov.sk
Mgr. Světlana Štiborová 506 048/2440 603 svetlana.stiborova@upsvr.gov.sk
Mgr. Mária Vozárová 507 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
Terénni sociálni pracovníci
Mgr. Gréta Brozmanová 501 048/2440 615 greta.brozmanova@upsvr.gov.sk
Mgr. Adriána Kmotríková 502 048/2440 601 adriana.kmotrikova@upsvr.gov.sk
Mgr. Lucia Zacharová 503 048/2440 612 lucia.zacharova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Mgr. Gréta Mácsadyová 409 048/2440616 greta.macsadyova@upsvr.gov.sk
PhDr. Eva Kuzbelová 409 048/2440616 eva.kuzbelova@upsvr.gov.sk
Prevencia drogových a iných závislostí
Mgr. Iveta Jurgová 410 048/2440619 iveta.jurgova@upsvr.gov.sk

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac