Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2019

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa 73 ods.  4   a ods. 5   „ zákona  č. 305 / 2005  Z. z.“, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania týchto opatrení prostredníctvom akreditovaného subjektu a  sociálného pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka. Viac...


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac