Plán zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na základe schválených priorít na rok 2021

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §73 ods. 4 a ods. 5 „ zákona č. 305 / 2005 Z. z.“, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania týchto opatrení prostredníctvom akreditovaného subjektu a sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka na rok 2021 [ PDF 153.6 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac