Plán zabezpečenia vykonávania opatrení SPODaSK na základe schválených priorít na rok 2023

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §73 ods. 4 a ods. 5 „ zákona č. 305 / 2005 Z. z.“, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania týchto opatrení prostredníctvom akreditovaného subjektu a sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka na rok 2023 [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.07.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac