VOZ zo dňa 21.08.2018

Zoznam schválených a neschválených žiadosti zo zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti dňa 21.08.2018:

neschválené:

§52a

§54 NP "Cesta na trh práce 2", opatrenie č. 2

schválené:

§49

§50

§50j

§51a

§52a

§54 NP "Praxou k zamestnaniu"

§54 NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

§54 NP "Cesta na trh práce 2", opatrenie č. 1

§54 NP "Cesta na trh práce 2", opatrenie č. 2

§54 NP "Reštart - príležitosť pre DNO vrátiť sa na TP" opatr. č.2-zapracovanie

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac