VOZ zo dňa 21.11.2019

Zoznam neschválených a schválených žiadosti zo zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti dňa 21.11.2019:

neschválené:

§54 NP "Praxou k zamesrnaniu 2"

schválené:

§49

§50

§51a

§52a

§54 NP "Cesta na trh práce 2", opatrenie č. 3

§54 NP "Cesta na trh práce 3", opatrenie č. 1

§54 NP "Cesta na trh práce 3", opatrenie č. 2

§54 NP "Praxou k zamesrnaniu 2"

§54 NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života"

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac