Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Dáša Paučíková, PhD. 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Monika Müllerová 105 1 +421 48 2442 640 monika.mullerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Janka Ševčíková 105 1 +421 48 2442 642 janka.sevcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Dana Gerthoferová 106 1 +421 48 2442 641 dana.gerthoferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Janka Daxnerová 105 1 +421 48 2442 642 janka.daxnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Jarmila Holubová 107 1 +421 48 2442 673 jarmila.holubova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Ivana Badinková 107 1 +421 48 2442 673 ivana.badinkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Beáta Predajňová 107 1 +421 48 2442 671 beata.predajnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PhDr. Dáša Paučíková PhD 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Anna Vraniaková 102 1 +421 48 2442 605 anna.vraniakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Andrea Žabková 102 1 +421 48 2442 605 andrea.zabkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Janka Uhlárová 102 1 +421 48 2442 602 janka.uhlarova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí PhDr. Janka Kožičková 102 1 +421 48 2442 602 janka.kozickova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Bc. Veronika Kupčoková Pečovská 103 1 +421 48 2442 601 veronika.kupcovkovapecovska@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Dana Baliaková 103 1 +421 48 2442 601 dana.baliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Rebeka Goceliaková 104 1 +421 48 2442 604 rebeka.goceliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Iveta Balcová 104 1 +421 48 2442 603 iveta.balcova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Katarína Gašparíková 104 1 +421 48 2442 603 katarina.gasparikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Veronika Giertlová 104 1 +421 48 2442 604 veronika.giertlova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Radoslava Matulíková 113 1 +421 48 2442 607 radoslava.matulikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ivana Svinčáková Slabeciusová 113 1 +421 48 2442 607 ivana.svincakovaslabeciusova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Zuzana Dyntárová 301 3 +421 48 2442 510 zuzana.dyntarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Polomka, Beňuš DOTÁCIE: Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Čierny Balog, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Michalová, Šumiac, Nemecká, Polomka, Vaľkovňa, Jasenie, Pohorelá, DSA Brezno – súkromná škola Ing. Janka Maťuchová 305 3 +421 48 2442 517 janka.matuchova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Heľpa Brezno - ulice: Baštová, B. Němcovej, Banisko, Bottová, Černáková, ČSA, Fr. Kráľa, Fučíkova, Kozlovo, Stromová, SNP Mgr. Marta Janošková 305 3 +421 48 2442515 marta.janoskova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Nemecká, Osrblie, Drábsko, Sihla, Lom nad Rimavicou Čierny Balog - ulice: Bánik, Bexeľ, Do Doliny, Dolná, Horná, Hlavná, Jergov, Krám, Krátka, Mlynská, Nová, Partizánska, Páleničné, Poľná, Potočná,Piliarska, Švermova, Vydrovo, Závodie. Mgr. Janka Olšiaková 304 3 +421 48 2442 511 janka.olsiakova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Podbrezová, Predajná, Vaľkovňa Mgr. Silvia Grúberová 305 3 +421 48 2442 515 michaela.auxtova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Jarabá Brezno - ulice: Dolná, Horná, Krčulova, Nová, Pestovateľská, Rázusova, Školská, Vránskeho Ing. Alena Čellárová 304 3 +421 48 2442 512 alena.cellarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Šumiac Brezno - ulice: Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Chalupkova, Kozmonautov, Malinovského, Moyzesova, Námestie Milana R. Štefánika, Padličkovo, Sekurisova, Sládkovičova, Švermova, ŠLN, Zadné Hálny Mgr. Martina Babčanová 303 3 +421 48 2442 519 martina.babcanova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Michalová Brezno - ulice: Jarmočisko, Hviezdoslavová, MPČĽ, Vagnárska, Predné Hálny, Nábrežie duk. Hrdinov, Glianska, Hronská, Hviezdoslavova, Tehelná, Brezno PR – A-M Ing. Dominika Medveďová 304 3 +421 48 2442 511 dominika.medvedova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Jasenie, Bacúch Valaská - ulice: Hronská, Nám. 1. Mája, Partizánska cesta Brezno – ulice: Bottova, Kuzmányho, Lúčna, Mostárenska, Nábr. J. Čipku, Nálepkova, Okružná, P. Jilemnického, Pionierska, Šoltésová, Šramková, Vrbová Ing. Patrícia Martincová 303 3 +421 48 2442 519 patricia.martincova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD Obce: Pohronská Polhora Valaská - ulice: Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Chalupkova, Javorová, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Mierová, Na Studničke, Októbrová, P.R. Valaská, Pod Hrbom, Pod Lipovou, Potôčky, Robotnícka, Strojárenská, Školská, Štúrova, Švermova, Tatranská, TDH, Tehelná, Vladislava Valacha, Záhradná Brezno - ulice: Brezno, Brezno PR N-Z, Ladislava Sáru, Záhradná Mgr. Dana Murínová 303 3 +421 48 2442 551 dana.murinova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Hronec Čierny Balog - ulice: Brotovô, Drevárska, Družstevná, Hronská, J.D. Matejovie, Kopaničná, Krížna, Lesná, Lipová, Ovocinárska, P. Jilemnického, P.R. Č. Balog, Slnečná, Strakovo, Šaling, Školská, Vodárenská, Zadná AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Dolehron, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla Brezno - ulice: MPČĽ, Nábrežie Duk. Hrdinov, Nábrežie J. Čipku, Nálepkova, Nám.g.M.R.Štefánika, Nová, Okružná, P. Jilemnického, Padličkovo, Pestovateľská, Pionierska, Pod Hôrkou, Podkorenová, Poľna, Potočná, Predné Hálny, Rázusova, Rohozná, Rovne, Sekurisova, Sládkovičova, SNP, Staničná, Stromová, Šiašovo, Školská, Šramková, Štúrova, Štvrť L. Novomestského, Švermova, Tehelná, Tisovská cesta, Vagnárska, Vránskeho, Vrbová, Zadné Hálny, Záhradná, Zubrik, Železničná, Židlovo Ing. Miroslava Žabková 302 3 +421 48 2442 550 miroslava.zabkova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Dolná Lehota, Ráztoka, Telgárt od A po G a od P po Z Brezno - ulice: 9. Mája, Jelšová, Mládežnícka AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Horehron, Rohozná, Michalová, Pohronská Polhora, Brezno - ulice: 9. Mája, B. Němcovej, Banisko, Baštová, Brezenska, Brezno, Brezno1, Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Černáková, ČSA, Dolná, Dr. Clementisa, Dvoriská, E.M. Šoltésovej, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Glianska, Hlavina, Hlboká, Hliník, Horná, Hradby, Hronská, Hviezdoslavova, Chalupkova, Chamarová, Jarmočisko, Jelšová, Jesenského, Jesenského, Kiepka, Klepuš, Kozlovo, Kozmonautov, Kôšikovo, Krátka, Krčulová, Kriváň, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Sáru, Laskomerského, Lesná, Lichardová, Lúčky, Lúčna, M. Benku, Malinovského, Mládežnícka, Mliekarenská, Mostárenska, Moyzesova Mgr. Magdaléna Kováčiková 302 3 +421 48 2442 553 magdalena.kovacikova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Telgárt od H po N, Pohorelá, Horná Lehota Brezno - ulice: Clementisova, Dvoriská, Hlboká, Hliník, Jesenského, Kôšikovo, Krátka, Kriváň, Rovne, Šiašovo, Štúrova, Zúbrik, Železničná Mgr. Adriana Maková 302 3 +421 48 2442 553 adriana.makova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Braväcovo Brezno - ulice: Podkoreňová, Tisovská cesta, Pod Hôrkou, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Laskomerského , Lesná, Lichardová, Kukučínova, Staničná, Židlovo, Rohozná, Hlavina, Hradby, Budovateľská, Chamarová, Jelšová, Lúčky, M. Benku, Mliekárenská, Poľná, Potočná DOTÁCIE : Brezno, Breznianske zrnko, Podbrezová, P. Polhora, Predajná, Telgárt, Valaská, Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, EBG Brezno, Dolná Lehota Mgr. Mária Poláková 208 2 +421 48 2442 518 maria.polakova@upsvr.gov.sk
späť