Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Dáša Paučíková, PhD. 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Petra Kupcová Piliarová 202 2 +421 48 2442 505 petra.kupcovapiliarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Monika Müllerová 105 1 +421 48 2442 640 monika.mullerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Janka Ševčíková 105 1 +421 48 2442 642 janka.sevcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Dana Gerthoferová 106 1 +421 48 2442 641 dana.gerthoferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Janka Daxnerová 105 1 +421 48 2442 642 janka.daxnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Jarmila Holubová 107 1 +421 48 2442 673 jarmila.holubova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Ivana Badinková 107 1 +421 48 2442 673 ivana.badinkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Beáta Predajňová 107 1 +421 48 2442 671 beata.predajnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PhDr. Dáša Paučíková PhD 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Veronika Giertlová 104 1 +421 48 2442 604 veronika.giertlova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Alena Šišiaková 102 1 +421 48 2442 602 alena.sisiakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Dana Baliaková 103 1 +421 48 2442 601 dana.baliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Anna Vraniaková 103 1 +421 48 2442601 anna.vraniakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Veronika Klimentová 104 1 +421 48 2442 603 veronika.klimentova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Dominika Hrčáková 104 1 +421 48 2442 603 dominika.hrcakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ivana Svinčáková Slabeciusová 102 1 +421 48 2442 602 ivana.svincakovaslabeciusova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Janka Uhlárová 102 1 +421 48 2442 602 janka.uhlarova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Iveta Balcová 104 1 +421 48 2442 604 iveta.balcova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Valéria Vitézová 204 2 +421 48 2442 606 Valeria.Vitezova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Zuzana Dyntárová 301 3 +421 48 2442 510 zuzana.dyntarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Janka Maťuchová 305 3 +421 48 2442 517 janka.matuchova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Marta Janošková 305 3 +421 48 2442515 marta.janoskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Olšiaková 304 3 +421 48 2442 511 janka.olsiakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Michaela Auxtová 305 3 +421 48 2442 515 michaela.auxtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Alena Čellárová 304 3 +421 48 2442 511 alena.cellarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Martina Babčanová 303 3 +421 48 2442 519 martina.babcanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Dominika Medveďová 304 3 +421 48 2442 511 dominika.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Katarína Černáková 303 3 +421 48 2442 519 katarina.cernakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Dana Murínová 303 3 +421 48 2442 551 dana.murinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Miroslava Žabková 302 3 +421 48 2442 550 miroslava.zabkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Magdaléna Kováčiková 302 3 +421 48 2442 553 magdalena.kovacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Adriana Maková 302 3 +421 48 2442 553 adriana.makova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Mária Poláková 208 2 +421 48 2442 518 maria.polakova@upsvr.gov.sk
späť