Výzva č.2/2022

pdf
Výzva č.2/2022
[pdf,379.4 kB]

Realizácia schválenej priority opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí.“,  prostredníctvom akreditovaného subjektu.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac