Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Osobný úrad - personálna agenda Malatincová Janka, Ing. 333 2 045/2444120 janka.malatincova@upsvr.gov.sk
Osobný úrad - personálna agenda Krčmáriková Andrea, Ing. 333 2 045/2444120 andrea.krcmarikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie prevádzky - informatik Antal Miroslav, Mgr. 330 2 045/2444150 miroslav.antal@upsvr.gov.sk
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca DMS Inglot Miroslav, Ing. 330 2 045/2444157 miroslav.inglot@employment.gov.sk
krajský koordinátor pre Banskobystrický a Žilinský kraj - požiarna ochrana a BOZP Slávik Martin, Ing. 104 prízemie 045/2444175 martin.slavik@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca RSD Bendžalová Iveta 210 1 045/2448156 iveta.bendzalova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
Oddelenie prevádzky - informatik Vinarčík Peter, Ing. 34 2 045/2445150 peter.vinarcik@upsvr.gov.sk
Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca ISSZ Bajnoková Mária, Ing. 34 2 045/2445152 maria.bajnokova@employment.gov.sk
späť