Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:18.09.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/2017
Zmluvná strana: Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:DOHODA O SKONČENÍ Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2016

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print