4/XXI/§54/2012/VT Dodatok1 DOHODA O SKONČENÍ DOHODY o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4/XXI/§54/2012/VT Dodatok1
Zmluvná strana: NC TRANSPORT, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:45313539
Názov zmluvy/dohody:DOHODA O SKONČENÍ DOHODY o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,00 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť