Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

17. novembra č. 12,14 Stará Ľubovňa, Recepcia: 052/2448 511
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drobňáková Anna, Ing. 15 1.poschodie 052/2448 550 anna.drobnakova@upsvr.gov.sk
teamleader Barnovská Anna, Mgr. 14 1.poschodie 052/2448 510 anna.barnovska@upsvr.gov.sk
Kyjov, Ľubotín, , Mníšek, Podolínec, V. Ružbachy, P.R. Stará Ľubovňa Hricová Mária, Bc. 17.novembra 14 3 052/2448 518 maria.hricova@upsvr.gov.sk
Forbasy, Lesnica, 1.mája SĽ, Letná- SĽ, SNP SĽ, Štúrová -SĽ, Zimná -SĽ, Podsadek, Okružná -SL Hrebiková Katarína, Bc. 17.novembra 14 1 052/2448 519 katarina.hrebikova@upsvr.gov.sk
agenda náhradného vyživného Mudríková Anna, Bc. 17.novembra 14 1 052/2448 515 anna.mudrikova@upsvr.gov.sk
Andrejovka,Ďurková, Haligovce, Hromoš, Jakubany, Jarabina, Kozelec, Orlov, Pusté Pole, Starina, SĽ-17.novembra, Komenského, Lipová, Obrancov mieru, Tatranská, Kolcunová Helena, Bc. 13 1 052/2448 513 helena.kolcunova@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Hniezdne, Chmelnica, Lacková, Litmanová, Lomnička 54-89, Matysová, Nižné Ružbachy, Stráňany, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, SĽ-Zámocká, Sedlák Peter, Ing. 11 1 052/2448 528 peter.sedlak@upsvr.gov.sk
Lomnička(1-25), Nová Ľubovňa, SĽ-Dukl. Hrdinov, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Prešovská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Zámoyského Ščigulinská Beata, Bc. 13 1 052/2448 512 beata.scigulinska@upsvr.gov.sk
Čirč, Kamienka, Lomnička 26-53, SĽ- Bernoláková, Budovateľská, Farbiarska, Garbiarska, Sládkovičova, Za vodou, Dzurillová Lenka, Mgr., PhD. 11 1 052/2448 501 lenka.dzurillova@upsvr.gov.sk
Lomnička (90 a viac), Malý Lipník, Plaveč, Šambron, SĽ- Hviezdoslavova,Mierová, Mýtna Turliková Viera, Bc. 13 1 052/2448 514 viera.turlikova@upsvr.gov.sk
Hraničné, Kolačkov, Kremná, Legnava, Plavnica, Obručné, Ruská Voľa, Šar. Jastrabie, Veľký Lipník, SĽ- Nám. gen.Štefánika, Nám.sv. Mikuláša, Poľská, Popradská, Továrenska Zagorová Helena 17.novembra 14 3 052/2448 517 helena.zagorova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok Smoleňová Martina, Ing. 17.novembra 14 1 052/2448 516 martina.smolenova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Ščerbáková Renáta, Bc. č.21 2. 052/2448521 renata.scerbakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Mošoňová Adrána, Mgr. 21 2. 052/2448610 adriana.mosonova@upsvr.gov.sk
späť