Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca. Vedúca oddelenia Juriková Marta, Mgr. 219 2. +421 52 2440 510 marta.jurikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bonková Zuzana, Mgr. 5 0 +421 52 2440 221 zuzana.bonkova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Dluhošová Daniela, Ing. 13 0 +421 52 2440 225 daniela.dluhosova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gánovská Irena, Bc. 5 0 +421 52 2440 219 irena.ganovska@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gurníková Eva, Mgr. 13 0 +421 52 2440 214 eva.gurnikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šablová Zlatica, Bc. 5 0 +421 52 2440 223 zlatica.sablova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šimonovičová Simona, Mgr. 5 0 +421 52 2440 218 simona.simonovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Baltazarovičová Lýdia, Bc. 214 2. +421 52 2440 518 lydia.baltazarovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Bombarová Janka, Mgr. 301 3. +421 52 2440 557 janka.bombarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Bušovská Adriana, Mgr. 203 2. +421 52 2440 523 adriana.busovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Čižmárová Anna, Mgr. 202 2. +421 52 2440 553 anna.cizmarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Dražilová Soňa, Ing. 202 2. +421 52 2440 552 sona.drazilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Heligmanová Martina, Mgr. 217 2. +421 52 2440 174 martina.heligmanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Jakubčová Zdenka, Bc. 220 2. +421 52 2440 558 zdenka.jakubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Janočková Stanislava, Mgr. Ing. 216 2. +421 52 2440 550 stanislava.janockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Kmetoniová Ivana, Mgr. 215 2. +421 52 2440 554 ivana.kmetoniova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Máliková Daniela, Ing. 218 2 +421 52 2440 525 daniela.malikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Migačová Miroslava, Mgr. 217 2. +421 52 2440 556 miroslava.migacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Mišurová Veronika, Bc. 218 2. +421 52 2440 521 veronika.misurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Pavlíková Iveta, Mgr. 203 2. +421 52 2440 522 iveta.pavlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Peštová Zuzana, Mgr. 301 3. +421 52 2440 557 zuzana.pestova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Poliačiková Viera, Ing. 220 2. +421 52 2440 551 viera.poliacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Slavkovská Monika, Mgr. 214 2. +421 52 2440 518 monika.slavkovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Špíková Miriam, Mgr. 218 2. +421 52 2440 520 miriam.spikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, NP IPV SP - TSP Jakubec Hámorová Lucia, Mgr. 402 1. +421 52 2440 560 lucia.jakubechamorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, NP IPV SP - TSP Šivecová Tatiana, Mgr. 402 1. +421 52 2440 560 tatiana.sivecova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, vedúca oddelenia Zelinová Margita, Bc. 220 2. +421 52 2440 551 margita.zelinova@upsvr.gov.sk
späť