Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Faltinová Janka Bc. 030a +421 53 2446 512 janka.faltinova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mušinská Zlata Mgr. 30a +421 53 2446 501 zlata.musinska@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Urdová Bronislava Mgr. 030a +421 53 2446 514 bronislava.urdova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Becková Jana, Ing. 222 2. +421 53 2446 527 jana.beckova2@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Demočková Helena, Mgr. 222 2. +421 53 2446 317 helena.demockova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Kokavcová Anna, Mgr. 120 1. +421 53 2446 526 anna.kokavcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Kopaničáková Alžbeta, Mgr. 223 2. +421 53 2446 555 alzbeta.kopanicakova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Slobodová Terézia, Ing. 120 1. +421 53 2446 525 terezia.slobodova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Udzielová Alena, Ing. 223 2. +421 53 2446 553 alena.udzielova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP IPV SP - TSP Mingačová Mária, Mgr. 132 1. + 421 53 2446 551 maria.mingacova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP IPV SP - TSP Rumanová Katarína, Mgr. 120 1. +421 53 2446 525 katarina.rumanova@upsvr.gov.sk
späť