Oddelenie služieb pre občana Poprad

Oddelenie služieb pre občana Poprad

Hraničná 667/13, Poprad Recepcia: +421 52 2440 330
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana - vedúca oddelenia Behunová Anna PhDr. vedúca oddelenia +421 52 2440 200 anna.behunova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - recepcia Bednárová Anna Mgr. recepcia oddelenia služieb pre občana 1 +421 52 2440 330 anna.bednarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - recepcia Šablová Zlatica Bc. recepcia oddelenia služieb pre občana 1 +421 52 2440 330 zlatica.šablova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Biesová Terézia Mgr. Poprad: Harmincova, J. Poničana, Košická, Lerchova, Liptovská, Schmoerova, Uherova Obce: Hôrka L – Ž, Štrba L-Ž, Spišská Teplica K - Ž 10 +421 52 2440 233 terezia.biesova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Bonková Zuzana Mgr. Poprad: Hraničná, Jahodná, Koperníkova, Lidická, Partizánska od č. 700 a viac, Staničná, Vajanského; Obce: Švábovce 4 +421 52 2440 221 zuzana.bonkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Boratková Emília Mgr. Poprad: J. Kráľa, Kežmarská, Kopečná, Kuzmányho, Majunkeho, Partizánska od č. 1 – 699, Sadová, Tekovská, Traktorova, Úzka, Záhradnícka, Poprad - bez adresy 4 +421 52 2440 219 emilia.boratkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Dobisová Anetta Mgr. Poprad: Bajkalská, Fabíniova, Gatingerova , Jazzová, Papierenská, Tatranská,Vodárenská Obce: Hôrka A – K, Štrba A-K, Štrba - Štrbské Pleso, Spišská Teplica: A - K 10 +421 52 2440 235 anetta.dobisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ďurišová Iveta Mgr. Poprad: Dominika Tatarku, Dostojevského, Jilemnického, Lesná, Matejovská, Matejovské námestie, Pavlovova, Široká, Ústecko-Orlická od č.1 - 2346 Obce: Spišský Štiavnik A-O 13 +421 52 2440 201 iveta.durisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Fedorová Valéria PhDr. Poprad: Bernolákova, Hviezdoslavova, Malinovského, Nešporova, Popradskej brigády, Zimná, Rázusova od č. 1 - 3287 Obce: Batizovce G-Z, Kravany A - M 13 +421 52 2440 214 valeria.fedorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Garčárová Beáta Mgr. Poprad: Brokoffova, Cintorínska, Družstevná, Hitschova, Levočská, Májová, Mládeže, Nad Tehelňou, Orlická, Šarišská, Tranovského Obce: Gánovce 4 +421 52 2440 218 beata.garcarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gánovská Irena Bc. Poprad: Brežný riadok, Dolný rad, Drevárska, Jedľová, Poľná, Svätého Juraja, Štefánska, Šrobárova od č. 1 – 2666, Obce: Jánovce priezvisko od: Pechová – Ž, Vikartovce A-P, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, Vyšné Hágy 7 +421 52 2440 216 irena.ganovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gonšorová Janka Bc. Poprad: Kysucká, Nemocničná, Sobotské námestie; Svit, ulice: Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mierová, Priečna, Nová; Obec: Ždiar 9 +421 52 2440 232 jana.gonsorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Greňa Ján Poprad: Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Krompecherova , Nábrežie Jána Pavla II, Odbojárska, Rázusova od č. 3288 a viac, Stavbárska; Obce: Spišské Bystré 13 +421 52 2440 212 jan.grena@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gurníková Eva Mgr. Poprad: Allendeho, Alžbetina, Gorkého, Magurská, SNP, Šoltésova, Továrensk,á Železničná; Obce: Kravany N – Ž, Spišský Štiavnik T-Ž; 13 +421 52 2440 214 eva.gurnikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jašková Mária Mgr. Poprad: 1. Mája, 29.augusta, Grebova, Horská, Majstra Pavla, Rovná, Slovenského odboja, Tajovského; Obce: Liptovská Teplička od č. 1 do 415 13 +421 52 2440 210 maria.jaskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Hudáková Daniela Mgr. Poprad: Bezručova, Donsk,á Letná od č. 3477 a viac, Námestie sv. Egídia, Skladová, Smetanova, Tolstého; Obce: LiptovskáTeplička od č. 416 a viac, Štôla 13 +421 52 2440 202 daniela.hudakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jurčová Ivana Ing. Svit: Horská, Jilemnického, Kukučínova, Okružná, Rybničná, Sládkovičova, SNP, Tatranská, Terasová, Záhradná, Železničná, bez ulice; Obce: Nová Lesná 9 +421 52 2440 232 ivana.jurcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kompišová Mária Ing. Poprad: Curie, Dlhé hony, Hlavná, Jesenná, Kmeťova, L. Svobodu od č. 1-2499, Riečna, Scherfelova, Sládkovičova, Štúrova, Zemplínska; Obce: Hranovnica- Družstevná, Dubina, Lúčna, Mlynská, Štúrova, Topoľová, Budovateľská, bez ulice; 8 +421 52 2440 227 maria.kompisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kubičarová Mária Mgr. Poprad: Budovateľská, Buzulucká, F. Kráľa, Jesenského, Lúčna, Oravská, Rastislavova, Slavkovská, Športová, Tatranské námestie; Obce: Gerlachov, Šuňava 5 +421 52 2440 226 maria.kubicarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Marušinová Helena Poprad: J. Wolkera, Mierová, Mnoheľova, Okružná, P. Jilemnického, Reinerova, Svätého Mateja, Šrobárova od č. 2667 a viac; Obce: Jánovce A – Pecha, Vikartovce R-Ž , Vysoké Tatry - Nová Polianka, Tatranská Polianka; 7 +421 52 2440 217 helena.marusinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Liptáková Anna Bc. Poprad: Farbiarska, Jarná, Jókaiho, L. Svobodu od č. 2605 a viac, Malinová, Palárikova, Slobody, Suchoňova, Továrenská štvrť, Vagonárska, Velická cesta; Obce: Hranovnica - Rovná, SNP od č. 1 do 196; 8 +421 52 2440 228 anna.liptakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Nikerlová Monika Mgr. Poprad: Bulharská, Gerlachovská, Karpatská, L. Svobodu od č. 2500 do 2604, Lomnická, Sokolovská, Svätoplukova, Tehelňa, Zdravotnícka; Obce: Vydrník od č. 1 do 23; 8 +421 52 2440 228 monika.nikerlova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Olexová Anna Mgr. Poprad: Tomášikova od č. 2503 – a viac; Obce: Hozelec, Hranovnica – Hviezdoslavova, Víťazstva, Tatranská Javorina, Vysoké Tatry - Pod Lesom, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica 6 +421 52 2440 206 anna.olexova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Orolínová Anna Mgr. Poprad: Amurská, Boženy Němcovej, Kukučínova, Spišská, Strážske námestie, Záborského, Obce: Mlynica, Vernár 13 +421 52 2440 202 anna.orolinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Pavličková Emília Mgr. Poprad: Komenského, Na letisko, Nová, Velické námestie Obce: Mengusovce 5 +421 52 2440 224 emilia.pavlickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Rothová Michaela Ing. Poprad: Banícka, Bottova, Dubová, Jabloňová, Podjavorinskej, Prešovská, Štefánikova, Švermova, Teplická, Ústecko-Orlická od č. 2347 a viac Obce: Spišský Štiavnik P-Š 13 +421 52 2440 212 michaela.rothova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ručková Andrea Poprad: Grossova, Huszova, Mlynská, Moyzesova, Murgašova, Puškinova, Slnečná, Staré ihrisko Trhová Obce: Kvetnica, Veľký Slavkov 10 +421 52 2440 234 andrea.ruckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šimonovičová Simona Mgr. Svit: 9. Mája, Fráňa Kráľa, Hájová, Hlavná, I.Krasku, Komenského, Kpt. Nálepku, Mlynská, Školská, Štúrova, Štefániková; Obce: Vydrník od č. 24 a viac 9 +421 52 2440 230 simona.simonovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šulíková Monika Bc. Poprad: Tomášikova od č. 1 do 2502 Obce: Hranovnica - Sládkovičova, SNP 197 a viac, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare Dolný Smokovec, Podbanské; 6 +421 52 2440 206 monika.sulikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Zluková Katarína, Mgr. Poprad: F. Hečku, Francisciho, Jarmočná, Kvetná, Lipová, Podtatranská; Obce: Lučivná; 13 +421 52 2440 204 katarina.zlukova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Zluková Katarína, Mgr. Poprad: Gemerská, Krátka, Letná od č. 1 do 3476, MPČĽ, Nerudova, Novomeského, Pod bránou, Škultétyho Uralská; Obce: Batizovce A-F; 13 +421 52 2440 204 katarina.zlukova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Adamkovičová Lenka, Mgr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 450 lenka.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Božoň Ján JUDr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 131 jan.bozon@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Pilcová Zuzana Mgr. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 410 zuzana.pilcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Tatarková Andrea Ing. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 411 andrea.tatarkova@upsvr.gov.sk
späť