Oddelenie ekonomiky - UPSVR Piešťany

Oddelenie ekonomiky - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strnádová Eva, Ing. 616 6 033/2441 170 eva.strnadova@upsvr.gov.sk
rozpočet, bezhotovostný platobný styk Poláčiková Zuzana, Mgr. 619 6 033/2441 171 zuzana.polacikova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Matejovičová Michaela, Mgr. 618 6 033/2441 181 michaela.matejovicova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Hauptvogelová Daša 617 6 033/2441 175 dasa.hauptvogelova@upsvr.gov.sk
pokladňa, sklad Müllerová Ružena 617 6 033/2441 175 ruzena.mullerova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Horňáková Iveta 617 6 033/2441 174 iveta.hornakova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Lednická Eva 617 6 033/2441 174 eva.lednicka@upsvr.gov.sk
majetok, registratúra (archív) Poláková Slavomíra, Bc. 618 6 033/2441 181 slavomira.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hamšíková Adriana 224 2 033/2441 195 adriana.hamsikova@upsvr.gov.sk
podateľňa Pazdera Juraj, Mgr. 224 2 033/2441 195 juraj.pazdera@upsvr.gov.sk
späť