Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Mlynčeky, Huncovce, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Továrenská, M. Lányiho, Teheľňa, Weilburská, Lanškrounská, Pod leom, Obrancov mieru, Nad traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 308 3 052/2442308 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, - obvod: , Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kuzmányho, Kukučínová, Nábrežná Polovcová Mária, Bc. 308 3 025/2442308 maria.polovcova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole,J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, - obvod: Bušovce, Hradisko, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť, Ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny-obvod Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Majere, Matiašovce, Spišská Stará Ves, Spišské hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Tvarožná, Kežmarok ul. Možiarska, hnucovdká, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná Špirková Terézia, Bc. 307 3 052/2442307 terezia.spirkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela plnoletých, Resocializačný príspevok, Sociálna kuratela detí - obvod: Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Podhorany, Spišská Belá, Stará Lesná, Huncovce, Toporec, Slovenská Ves, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Bušoivce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť 309 3 052/2442309
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Lendak, Stráne pod Tatrami, Reľov, Vojňany, Spišská Stará Ves, Veľká Lomnica, Rakúsy, Holumnica, Mlynčeky, Abrahámovce, Osturňa, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Jezersko, Tvarožná, Výborná, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 309 3 052/2442309 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrany detí - obvod: Ľubica, Malý Slávkov, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, Garbiarska, K.Kuzmányho, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby, sociálna kuratela pre deti - Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Perignáth Martin, Mgr. 309 3 052/2442309 martin.perignath@upsvr.gov.sk
sociálnoprávny ochrana - ohrozené rodiny Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Ľubica, Bušovce, Hradisko, Lechnica, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Kežmarok ul. Pri zastávke, Fraňa Kráľa, Dr. Fischera, Slávkovská, Gen. Štefánika, Baštová, Ľubická cesta, Komenského, Michalská, Biela Voda, Cintorínska, Tvarožnianska, K.Kuzmányho, P.J.šafária, Kamenná baňa, Pod lesom, Nižná brána, Garbiarska Horníková Ľudmila, Mgr. 315 3 052/2442321 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Baranová Mária, Mgr. 315 3 052/2442 315 maria.baranova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrany - ohrozené rodiny, náhradná rodinná starostlivosť - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Stráne pod Tatrami, Toporec, Kežmarok ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Pošná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kukučínova, Bardejovská Pavlovská Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.pavlovska@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Pekarčík Ján, Mgr. 315 3 052/2442315 jan.pekarcik@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana - ohrozené rodiny, náhradná rodinná starostlivosť - obvod:Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovesnká Ves, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok ul. Továrenská, Tehelňa, Weilburská, Lanskrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Nábrežná Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk
späť