Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
recepcia - R prízemie 058 / 2445 222 -
Voľné pracovné miesta, IPS pre zamestnávateľov Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
Kameňany, Hrlica, Muránska Zdychava, Revúca Č Mgr. Lucia Ondriková 202 A 2 058 / 2445 202 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Muráň, Revúca R Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Lubeník A-F, I-Ž Mgr. Martina Fabová 202 B 2 058 / 2445 203 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Sirk, Lubeník G-H Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Magnezitovce, Revúca - A,D,E,G Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Ploské, Šivetice, Revúcka Lehota, Revúca – F,L Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Revúca – M,R,Ž, Jelšava L,M,N,O, Mokrá Lúka, Nandraž,Muránska Huta Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Revúca - S,Š, Jelšava A,C,Č,F,I,J, Rybník Ing. Lucia Juríčková 203 B 2 058 / 2445 205 lucia.jurickova@upsvr.gov.sk
Revúca – C,H,CH, I,J,Z, Gemerský Sad Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Revúca – Ď,N,P,Chyžné, Muránska Lehota Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Hucín, Sirk - Červeňany Božena Benčöová 204 B 2 058 / 2445 206 bozena.bencoova@upsvr.gov.sk
Revúca - K,T, Gemerské Teplice Anna Kovaľova 204 B 2 058 / 2445 206 anna.kovalova@upsvr.gov.sk
Prihradzany, Rákoš, Revúca B,Ť Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058 / 2445 208 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré Dana Lomenčíková 205 A 2 058 / 2445 208 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Anna Vajdová 205 B 2 058 / 2445 209 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci Ing. Alena Piatková 205 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
Jelšava – H,CH,K,S,Z Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Ratková, Jelšava - P,R,Š,U,T, Ť,U,V,Ž Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk
Licince A-J, Jelšava D,Ď,E,G, Revúca O,U,V Bc. Mária Janíková 206 B 2 058 / 2445 211 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Licince K-Ž, Jelšava B, Turčok Ing. Alena Živčicová 206 B 2 058 / 2445 211 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk
späť