Oddelenie Aktivačné centrum

Oddelenie Aktivačné centrum

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Vislocký Vasil, Mgr. 308 3 052/2446 370 vasil.vislocky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Goc Richard, Bc. 201 2 052/2446 371 richard.goc@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kocun Štefan, Bc. 201 2 052/2446 372 stefan.kocun@upsvr.gov.sk
Koordinátor Šuťák Miroslav, Mgr. 201 2 052/2446 372 miroslav.sutak@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kaletová Petra, Mgr. 201 2 052/2446 371 petra.kaletova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Baňasová Lucia, Mgr. 202 2 052/2446 373 lucia.banasova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Bravis Tomáš 202 2 052/2446 373 tomas.bravis@upsvr.gov.sk
Koordinátor Mutková Helena, Bc. 202 2 052/2446 458 helena.mutkova@upsvr.gov.sk
späť