Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Repčín Štefan, Ing. 174 7 +421 57 2445 310 Stefan.Repcin@upsvr.gov.sk
samostatný radca, poradenstvo Zajacová Ľubica, Ing. 175 7 +421 57 2445 311 Lubica.Zajacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, poradenstvo Radvanský Rastislav, Ing. 38 5 +421 57 2445 313 Rastislav.Radvansky@upsvr.gov.sk
radca, poradenstvo Sabol Vladislav 38 5 +421 57 2445 313 Vladislav.Sabol@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Cvejkušová Martina, Mgr. 41 5 +421 57 2445 316 Martina.Cvejkusova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Dolinajec Daniel, Mgr. 40 5 +421 57 2445 317 Daniel.Dolinajec@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Ihnátová Mária, Mgr. 41 5 +421 57 2445 316 Maria.Ihnatova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Lehetová Lucia, Ing. 40 5 +421 57 2445 317 Lucia.Lehetova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Rada Ján, Mgr. 39 5 +421 57 2445 320 Jan.Rada@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Cvejkušová Lucia, Ing. 36 5 +421 57 2445 318 Lucia.Katinova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Jenčová Agáta, Ing. 37 5 +421 57 2445 319 Agata.Jencova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Kočišová Jana, Mgr. 36 5 +421 57 2445 318 Jana.Kocisova2@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Krištanová Zuzana, Mgr. 37 5 +421 57 2445 319 Zuzana.Kristanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Volčková Anna, Mgr. 173 7 +421 57 2445 315 Anna.Volckova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Vagaský Jozef, Ing. 176 7 +421 57 2445 314 Jozef.Vagasky@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Ropoviková Simona, Mgr. 173 7 +421 57 2445 321 Simona.Ropovikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Bačovčinová Miroslava, Mgr. 178 7 +421 57 2445 312 Miroslava.Bacovcinova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., vzdelávanie Tatarková Viera 178 7 +421 57 2445 312 Viera.Tatarkova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., vzdelávanie Veliká Ľubica 173 7 +421 57 2445 315 Lubica.Velika@upsvr.gov.sk
späť