Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Salanciová Zdenka, Ing. 204 7 +421 57 2445 400 Zdenka.Salanciova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Bubnárová Mária, Ing. 202 7 +421 57 2445 408 Maria.Bubnarova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Džuková Jana, PhDr. Ing. 195 7 +421 57 2445 406 Jana.Dzukova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Halgašová Anna, Mgr. 203 7 +421 57 2445 410 Anna.Halgasova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Marcinková Viera, Mgr. 203 7 +421 57 2445 411 Viera.Marcinkova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Šenitková Jana, Mgr. 2020 7 +421 57 2445 409 Jana.Senitkova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52a Fečkovič Jozef, Ing. 208 7 +421 57 2445 450 Jozef.Feckovic@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52a,NP CNTP 2- opatrenie 2 Krivák Vladimír, Ing. 208 7 +421 57 2445 453 Vladimir.Krivak@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §50j Jenčko Vladimír, Mgr. 208 7 +421 57 2445 457 Vladimir.Jencko@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CNTP 3 - opatrenie 2 Bednárová Iveta, Mgr. 207 7 +421 57 2445 456 Iveta.Bednarova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52, NP Hrady 2, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Lukačinová Daniela, Mgr. 207 7 +421 57 2445 454 Daniela.Lukacinova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §53a,§55,§60 Dankovič Dušan, Ing. 179 7 +421 57 2445 404 Dusan.Dankovic@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §55,§60, NP Podpora IP Ivanová Janka, PhDr. 180 7 +421 57 2445 407 Janka.Ivanova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §53a,§59,§60 Sabolová Magdaléna, Ing. 180 7 +421 57 2445 407 Magdalena.Sabolova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CNTP 2 - opatrenie 1 Kľučárová Stanislava, Ing. 181 7 +421 57 2445 412 Stanislava.Klucarova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CNTP 3- opatrenie 1 Baran Adrian, Bc. 181 7 +421 57 2445 412 Adrian.Baran@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §51 Čačková Anna, Mgr. 182 7 +421 57 2445 451 Anna.Cackova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §53,§54 (cestovné) Berta Pavol, Mgr. 184A 7 +421 57 2445 468 Pavol.Berta@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §50,§53,§54 (cestovné) Chromčo Juraj, Ing. 188 7 +421 57 2445 402 Juraj.Chromco@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §51a,§53,§54 (cestovné) Sedláková Viera, Ing. 189 7 +421 57 2445 403 Viera.Sedlakova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Reštart pre MUoZ 2 Sestrienka Roderik, Bc. 184A 7 +421 57 2445 468 Roderik.Sestrienka@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Reštart pre MUoZ 2, Projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva Tkáčová Viera, Bc. 185 7 +421 57 2445 405 viera.tkacova1@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Praxou k zamestnaniu 2 Murinová Mária, Mgr. 184B 7 +421 57 2445 466 Maria.Murinova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Praxou k zamestnaniu 2 Škripová Agáta, Mgr. 184B 7 +421 57 2445 466 Agata.Skripova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevky na SZČ Pavlinská Hana, Ing. 186 7 +421 57 2445 401 Hana.Pavlinska@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevky na SZČ Ondiková Marta, Ing. 186 7 +421 57 2445 401 Marta.Ondikova@upsvr.gov.sk
späť