Dôležitý oznam

Úradné hodiny ÚPSVR NITRA PRACOVISKO VRÁBLE

Pondelok

8:00-12:00     13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00     13:00-15:00

Streda

8:00-12:00     13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

Mailové a telefonické kontakty na pracovníkov ÚPSVR Nitra – pracovisko Vráble:

agenda

meno

e-mail

tel. kontakt

Klientske centrum

Kováčová Katarína

Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk

037/2442372

Vedúci referátu (koordinátor); A,B,C,Č, D,Ď,E,F, L, Z, Ki - Kot

PhDr. Kajanovičová Ľubica

Lubica.Kajanovicova@upsvr.gov.sk

037/2442 345

N,Ň,O,P,R,S, Š, T, Ť, U, Ü,X, Y, Kov - Kz

Bc. Lisyová Miroslava

Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk

037/2442 342

G,H,M, CH, Ž, V, W, I, J, Ka, Ke

Karšaiová Ľudmila

Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk

037/2442 343

Vedúci referátu (koordinátor); Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť

Bc Vojteková Miroslava

Miroslava.Vojtekova@upsvr.gov.sk

037/2442 650

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť

Gabriela Botková

Gabriela.Botkova@upsvr.gov.sk

037/2442 651

Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená A – K)

Klobučníková Adriana

Adriana.Klobucnikova@upsvr.gov.sk

037/2442 570

Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená L - Ž)

Mgr. Babocká Jarmila

Jarmila.Babocka@upsvr.gov.sk

037/2442 570

 

Všetky písomné podania môžete zasielať úradu aj elektronicky na nr@upsvr.gov.sk alebo poštou.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac