Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Mgr. Darina Hudačková 13 prízemie SB 035/2440370 darina.hudackova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Bc. Adriána Horváthová 12 prízemie SB 035/2440372 adriana.horvathova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Ing. Soňa Chlepková 12 prízemie SB 035/2440371 sona.chlepkova@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 Silvia Vargová 12 prízemie SB 035/2440372 silvia.vargova3@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 Bc. Melinda Drugová 11 prízemie SB 035/2440373 melinda.drugova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Iveta Birkusová 11 prízemie SB 035/2440373 iveta.birkusova@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 Bc. Henrieta Kvasnovská 10 prízemie SB 035/2440371 henrieta.kvasnovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
§10, §12 zákona č.417/2013 Stanislava Ondriašová 6 3. 031/2447371 stanislava.ondriasova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Dana Hlavatá 6 3. 031/2447371 dana.hlavata@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Ildikó Kocsisová 7 3. 031/2447373 ildiko.kocsisova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
§10,§12 zákona č.417/2013 Henrieta Debnáriková 503B 5. 036/2443371 henrieta.debnarikova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Beata Dejczőová           503B 5. 036/2443371 beata.dejczoova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Ing. Rudolf Szép             503B 5. 036/2443371 rudolf.szep@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Mgr. Denis Valent          503B 5. 036/2443371 denis.valent@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
§10, §12 zákona č.417/2013 Jana Mulinková 26 1. 035/ 2441 371 jana.mulinkova@upsvr.gov.sk
späť