Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Tóthová Andrea, Ing. 27 prízemie SB 035/2440670 andrea.tothova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Nové Zámky A-E Moravská Eva, Bc. Ing. 28 prízemie SB 035/2440674 eva.moravska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky F-M, Dvory n/Žit. A-K, Andovce, Komoča, Zemné Hlavatá Martina, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440676 martina.hlavata@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky N-Z, Dvory n/Žit.L-Z, Andovce, Komoča, Zemné Cviková Jana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440675 jana.cvikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Štúrovo a okolie, Tvrdošovce, Palárikovo, Jatov A-K Kováčová Diana, Mgr. 16 prízemie SB 035/2440672 diana.kovacova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Štúrovo a okolie, Tvrdošovce, Palárikovo, Jatov L-Z Fridriková Kristína, Ing. Bc. 16 prízemie SB 035/2440672 kristina.fridrikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Veľké Lovce, Komjatice, Veľký kýr, Dolný ohaj, Hul, Maňa A-M Papová Katarína, Mgr. 17 prízemie SB 035/2440673 katarina.papova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Veľké Lovce, Komjatice, Veľký kýr, Dolný ohaj, Hul, Maňa N-Z Palacková Adriana, Mgr. 17 prízemie SB 035/2440673 adriana.palackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, Š, T Svrčeková Daniela, Mgr. 24 prízemie SB 035/2440642 daniela.svrcekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu C, Č, E, F, G, J, L Hrušková Emília, Ing. 24 prízemie SB 035/2440642 emilia.hruskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H, CH, M, O Zábranská Soňa, Bc. 25 prízemie SB 035/2440643 sona.zabranska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu B,N,U Hlavačková Tatiana, Mgr. 25 prízemie SB 035/2440643 tatiana.hlavackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, I, K Černáková Dagmar 26 prízemie SB 035/2440644 dagmar.cernakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A, P, R, V, Z, Ž Liptáková Jana 26 prízemie SB 035/2440644 jana.liptakova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Uhrinová Andrea, Mgr. 39 prízemie NB 035/2440671 andrea.uhrinova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
posudkové činnosti - okres Šaľa Belovičová Iveta, RNDr. 7 prízemie 031/2447671 iveta.belovicova@upsvr.gov.sk
peňažné prísevky na kompenzáciu V, preukazy ŤZP a parkovací preukaz Jarošová Ildikó, Mgr. 7 prízemie 031/2447671 ildiko.jarosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,C,E,F,CH,G,I,J,L,R Forróová Ildikó, Bc. 12 prízemie 031/2447642 ildiko.forroova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D,K,S,Sz,Š,U, Bergendiová Eva, Bc. 12 prízemie 031/2447642 eva.bergendiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H,M,N,O,P,T,Z,Ž Šáteková Katarína, Ing. 12 prízemie 031/2447642 katarina.satekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
peňažné príspevky na kompenzáciu - A-J Csiffáry Ladislav 103A 1. 036/2443641 ladislav.csiffary@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu -K, L, M, N O, R, S, SZ, Š, U, Z, Ž Zbrášová Mária, Mgr. 103B 1. 036/2443530 maria.zbrasova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - P, T, V, W + dotácie na stravu/školské potreby Hirošová Beáta, Ing. 102B 1. 036/2443111 beata.hirosova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
Šurany, Maňa, Pozba, Veľký Kýr - J, K, L Vašeková Dana, Mgr. 42 suterén 035/2441641 dana.vasekova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Černík, Mojzesovo, Hul, Vlkas, Lipová, Podhájska, Veľký Kýr - A -I, M -Ž Čelešová Eva, Bc. 42 suterén 035/2441642 eva.celesova@upsvr.gov.sk
Komjatice, Rastislavice, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Úľany nad Žitavou, Bardoňovo, Dedinka, Trávnica Buranská Jana, Ing. 42 suterén 035/2441641 jana.buranska@upsvr.gov.sk
späť