Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca odelenia Bernadeta Penttilä , Mgr. 208 2 522442208 bernadeta.penttila@upsvr.gov.sk
HN: Slovenská Ves, Ihľany, Kežmarok N,Ň,,O, Š ŠSD: Slovenská Ves, Ihľany, Kežmarok K Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 522442215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
príspevok na pohreb, dotácie pre okres Kežmarok Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 522442213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
príspevok pri narodení dieťaťa, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 522442213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok- A,B,C,Č, R,S, Stará Lesná, Veľká Lomnica P-Ž, ŠSD: Kežmarok -A,C,Č, Malý Slavkov, Veľká Lomnica P-Ž, Stará Lesná, Veľká Lomnica P-Ž Anna Mária Bakaľarová 215 2 522442215 anna.bakalarova@upsvr.gov.sk
HN: Strane pod Tatrami A-L, N-O, Vojňany, Tvarožná, ŠSD: Strane pod Tatrami, Vojňany, Tvarožná, Kežmarok R,S, T, Ť Jozefína Vargová, Mgr. 212 2 522442212 jozefina.vargova@upsvr.gov.sk
HN: Vrbov, Strane pod Tatrami M, P-Ž, Vlkovce, ŠSD: Vrbov, Vlkovce, Toporec E-L, N-Ž Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 522442211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakusy G, P-Ž, Vlkova, Bušovce, Kežmarok E-Ch, M, ŠSD: Rakusy G, P-Ž, Vlkova, Bušovce, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 522442210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakusy A-F, H-O, Toporec A-M, Mlynčeky, ŠSD: Rakusy A-F, H-O, Toporec A-D, Mlynčeky, Kežmarok- I,J, M, V,W, Y,Z,Ž, Dana Melikantová, Ing. 210 2 522442210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
NV: A-N, HN: Vyborna, ŠSD: Vyborna, Žakovce Lucia Mruková, Mgr. 205 2 522442210 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany A-D, Ď, Dz, Dž, Jurské, Hradisko, Kežmarok- Š, ŠSD: Podhorany A-D, Ď, Dz, Dž, Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P, R,Ř,U,Ú, Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 522442209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-L,Ľ, ŠSD: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Toporec M-Ž Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 522442209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Schvaľovateľ, Príspevky na podporu náhradnej staroslivosti o dieťa Ružena Karnafelová, Bc. 206 2 522442206 ruzena.karnafelova@upsvr.gov.sk
HN: Abrahámovce, Holumnica, Krížová Ves- všetko okrem H, Veľká Lomnica A-O, ŠSD- Abrahámovce, Holumnica, Krížová Ves všetko okrem H, Veľká Lomnica A-O Ing. Monika Štoselova 212 2 522442212 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
HN: Huncovce, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,S, T,Ť,U,Ú,V.Y, Spišská Bela M-Ž, ŠSD: Huncovce, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Bc. Paulína Gengeľová 206 2 522442206 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Ľubica, ŠSD: Ľubica, príspevky na podporu náhradnej staostlivosti o dieťa "spoje" Martina Bekešová, Ing. 214 2 522442214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
NV: O-Ž, HN- Lendak, Žakovce ŠSD: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 522442205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, , ŠSD: Krížová Ves H, Spišská Belá K-Ř, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa"spoje" Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 522442214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok I,J,K,L,Ľ,P, W-Ž Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 522443801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD: Kežmarok E-G, Š,Zamagurie, NV, EÚ, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa- Zamagurie Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 522443802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Anna Spirčáková, Mgr. 205 2 522442205 anna.spircakova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Klaudia Sisková, Mgr. 214 2 522442214 klaudia.siskova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Marcela Vyhnalová, Mgr. 211 2 522442211 maria.vyhnalova@upsvr.gov.sk
späť