Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babková Andrea, PhDr. 218 2 035/2444510 andrea.babkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky Maťková Judita, Ing. 222 2 035/2444550 judita.matkova@upsvr.gov.sk
späť