Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drahovská Nikoleta, PhDr. 432 4 033/2441 600 nikoleta.drahovska@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Fándliová Beáta, Mgr. 544 5 033/2441 601 beata.fandliova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Kubíková Vavrová Silvia, Mgr. 544 5 033/2441 601 silvia.kubikovavavrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bolerázska Monika, Mgr. 539 5 033/2441 602 monika.bolerazska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Šoková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 602 zuzana.sokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Benko Bilčíková Veronika, Mgr. 539 5 033/2441 603 veronika.benkobilcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Koníková Monika, Mgr. 539 5 033/2441 603 monika.konikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ocelková Zuzana, Mgr. 545 5 033/2441 604 zuzana.ocelkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frankovičová Katarína, Mgr. 431 4 033/2441 606 katarina.frankovicova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Michalec Miloš, Mgr. 545 5 033/2441 604 milos.michalec@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Králová Eva, Mgr. 431 4 033/2441 606 eva.kralova2@upsvr.gov.sk
späť