Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Makarová Beáta, Ing. B 203 1 053/2440170 beata.makarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Kočišová Anna A 4 príz. 053/2440999 anna.kocisova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Gardošíková Andrea A 4 príz. 053/2440999 andrea.gardosikova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Mgr. Monika Keselicová B 207 1 053/2440182 monika.keselicova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Soňa Zemková B 207 1 053/2440182 sona.zemkova@upsvr.gov.sk
pokladňa Mgr. Longauerová Lenka B 205 1 053/2440191 lenka.longauerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
podateľňa Vojtilová Mária 12 1 053/2442195 maria.vojtilova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
podateľňa Hudáková Lýdia 20 príz. 053/2443195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk
späť