Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Irena Vranecová 405 B 4 058 / 2445 700 irena.vranecova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov D,F,G,H Mgr. Erika Gallová 403 A 4 058 / 2445 701 erika.gallova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov I,J,K,L,M,N,O Mgr. Marian Málik 403A 4 058 / 2445 701 marian.malik@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov P,S,U,V,Z,Ž Mgr. Jana Petrželová 403 B 4 058 / 2445 702 jana.petrzelova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov A, B, C, E, CH, R, T Mgr. Michaela Niemieczová 403 B 4 058 / 2445 702 michaela.niemieczova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny, náhradná osobná starostlivosť, ústavná starostlivosť- priezvisko klientov G,H,CH,I,J,K,L,O Ústavná starostlivosť: G,H,I,J,K,L,M,N,O Mgr. Denisa Králiková 404 B 4 058 / 2445 703 denisa.kralikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osoboná starostlivosť- priezvisko klientov G, L, M, N, O, S, Š,I,P,R,V,U Mgr. Eva Kozloková 405 A 4 058 / 2445 705 eva.kozlokova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná starostlivosť - priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,H,Ch,J,K,T,Z,Ž Mgr. Kristína Ištvánová 405 A 4 058 / 2445-705 kristina.istvanova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny, ústavná starostlivosť, priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,ch, I, J, K - KO Bc. Lívia Vyhnalová 404 B 4 058 / 2445 703 livia.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny, ústavná starostlivosť, priezvisko klientov K,O,P,R,T,U,V,Z,Ž Mgr. Regina Pischová 404 A 4 058 / 2445 704 regina.pischova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny, ústavná starostlivosť Pestúnska starostlivosť: A-Ž Poručníctvo: A-Ž Mgr. Adriana Rojáková 404 A 4 058 / 2445 704 adriana.rojakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Miroslava Šepíková 406 B 4 058 / 2445 706 miroslava.sepikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Slavomír Pôbiš 406 B 4 058 / 2445 706 slavomir.pobis@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Marcela Sokolová 406 A 4 058 / 2445 707 marcela.sokolova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Diana Šarníková 406 A 4 058 / 2445 707 diana.sarnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Simona Mišuráková 406 A 4 058 / 2445 707 simona.misurakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Andrea Toporová 406 B 4 058 / 2445 706 andrea.toporova@upsvr.gov.sk
späť