Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Hlohovec

Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie Barátová Miriam, Mgr. 229 1 033/2442 311 miriam.baratova@upsvr.gov.sk
späť